LEVERANS- OCH ANSVARSBESTÄMMELSER

  • Minimidebitering är, om annat ej anges, en hel enhet (tim, styck etc). Påbörjad enhet räknas som full enhet.
  • Minsta debiteringstid, vid uppdrag utan samband med ordinarie arbetstid, är 3,0 tim.
  • Vid arbete under icke ordinarie arbetstid tillkommer övertids- och ob-tillägg.
  • Offererade priser gäller exklusive mervärdesskatt om inget annat avtalas.
  • Kranarnas ordinarie lyftutrustning ingår i timpriserna.

  • Tid för transport till och från arbetsplats debiteras med maskinens timpris.
  • Kostnader för transport och montering av extra motvikter och tilläggsutrustning etc. tillkommer.
  • Kostnader för eventuella transport- och uppställningstillstånd tilläggsdebiteras.
  • Restids- och resekostnadsersättning till ord. förare ingår i maskintimpriserna. För extra personal tillkommer restids- och resekostnader.
  • I övrigt tillämpas leverans- och ansvarsbestämmelser enligt "Allmänna Skandinaviska kontraktsbestämmelser för mobilkranarbete  ASKOM 09"