ATT VÄLJA LÄMPLIG MOBILKRAN FÖR UPPGIFTEN

Data om kranars maximala lyftkapaciter och bomlängder ger i första hand vägledande information om kranarna. För att få fullständig bild av kranens kapacitet och möjligheter måste man ha tillgång till kranens lyftdiagram. Där kan man utläsa lyftförmågan vid olika utliggningar på bom- och blockutrustningar.

Tillåten lyftkapacitet finns reglerad i normer och fastställs vid kranens typbesiktning. Det är således nödvändigt att rådgöra med kranuthyraren för att kunna välja lämplig kran för viss arbetsuppgift. Diagrammet redovisar lyftvärden i ton.