ÖVRIGA TJÄNSTER

ÖVRIGA TJÄNSTER

Translast har 1 lastbil. Lastbilen är försedd med s.k. snabblås på chassiramen för montering av alternativa lastbärare så som flak, rullflaksväxlare, liftdumper, petroleumtankar, containerrede mm. Systemet medför optimal flexibilitet och ökat resursutnyttjande.

Transport med tankbilar

Vi transporterar bunkerolja till Destination Gotlands snabbfärjor ST1 Sverige.
Vi transporterar även övriga petroleumprodukter för St1 Sverige AB och Preem AB

Övriga transporter

I samarbete med Gotlands Åkericentral utför vi andra förekommande transporter med lastbilar försedda med bl.a. liftdumper, rullflak och schaktflak